कञ्चनपुरमा कोरोना रोकथाममा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा शुक्लाफांटा नगरपालीका

कञ्चनपुरको शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रमा तीन करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको बिबरण सार्वजनिक गरेको छ।

१२ वडा रहेको शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को चैत्र ११ गते देखि असार मसान्त सम्मको खर्च बिवरण भन्दै खर्च बिवरण शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाको अन्लाईन मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा ३ करोड ३३ लाख ६ हजार ६ सय ५५ रुपैया रहेको खर्च बिवरण सार्वजनिक भए पश्चात शुक्लाफ़ाटा खबर दैनिक पत्रिकाले शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाको १२ ओटै वडामा संचालन गरिएका क्वारिण्टिनहरुको खर्च बिवरण माग गरि आज सार्वजनिक गरेको छ। खर्च बिवरण छ।

सार्वजनिक गरेको खर्च बिबरणमा शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ३ करोड ३३ लाख ६ हजार ६ सय ५५ रुपैया मध्य शुक्लाफ़ाटा नगरपालिका वडा नम्बर १ को कार्यालयले क्वारिण्टिन व्यवस्थापन शिर्षकमा रु ९ लाख ४९ हजार र राहत शिर्षकमा १६ लाख ५४ हजार ८ सय ४५ रुपैया गरि जम्मा रु २६ लाख ३ हजार ८ सय ४५ रुपैया खर्च गरेको छ।

शुक्लाफ़ाटा नगरपालिका वडा नम्बर २ को कार्यालयले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन शिर्षकमा रु २ लाख ८३ हजार ४ सय ७० र राहत वितरण शिर्षकमा रु ७ लाख ४७ हजार १ सय ५१ रुपैया गरि जम्मा रु १० लाख ३० हजार ६ सय २१ रुपैया खर्च गरेको छ।

शुक्लाफ़ाटा नगरपालिका वडा नम्बर ३ को कार्यालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रको लागि भन्दै ८ लाख ४७ हजार ९ सय ७४ रुपैया खर्च गरिसकेको छ जसमा राहत वितरण शिर्षकमा १ लाख १३ हजार १ सय ७५ रुपैया र क्वारिन्ताइन व्यवस्थापन शिर्षकमा ७ लाख ३४ हजार ७ सय ९९ रुपैया खर्च गरेको छ । नगरपालिका वडा नम्बर ४ को वडा कार्यालय द्वारा राहत वितरण शिर्षकमा रु ६ लाख २१ हजार ७ सय ५० रुपैया र क्वरिण्टाइन व्यवस्थापन शिर्षकमा ११ लाख ५० हजार रुपैया खर्च गर्दै जम्मा रु १७ लाख ७१ हजार ७ सय ५० रुपैया खर्च गरेको छ।

शुक्लाफ़ाटा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को वडा कार्यालय बनसमिति द्वारा पनि राहत वितरण शिर्षकमा १२ लाख ९७ हजार ३ सय ९६ रुपैया र क्वारिण्टिन व्यवस्थापन शिर्षकमा रु २७ लाख २५ हजार ५ सय ९६ रुपैया गरि जम्मा रु ४० लाख २२ हजार ९ सय ९२ रुपैया खर्च गरेको छ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रका लागि शुक्लाफाता नगरपालिका वडा नम्बर ६ को वडा कार्यालय कसरौल द्वारा क्वारिण्टिन शिर्षकमा रु ५ लाख ३१ हजार ३ सय ८१ रुपैया तथा राहत वितरण शिर्षकमा रु १ लाख ९८ हजार ६ सय ७३ रुपैया खर्च गर्दै वडा नम्बर ६ ले जम्मा ७ लाख ३० हजार ६२ रुपैया खर्च गरेको छ।

शुक्लाफ़ाटा नगरपालिका वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालय जुडाले राहत बितरण शिर्षकमा रु ९ लख ६१ हजार ९ सय २ रुपैया र क्वारिण्टिन बाफत रु १४ लाख ६० हजार ६ सय ४२ रुपैया खर्च गरि जम्मा रु २४ लाख २२ हजार ५ सय ४४ रुपैया खर्च गरेको छ।

नगरपालिका वडा नम्बर ८ को वडा कार्यालय पारिफाटाले क्वारिण्टाइन वाफत ५ लाख २९ हजार ४ सय ११ रुपैया तथा राहत वितरण शिर्षकमा रु १३ लाख ३९ हजार ६ सय ४१ रुपैया गरि वडा नम्बर ८ ले जम्मा रु १८ लाख ६९ हजार ५२ रुपैया खर्च गरेको छ।

वडा नम्बर ८ पछि शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर ९ को वडा कार्यालय द्वारा राहत वितरण शिर्षकमा रु ४ लाख र क्वारिण्टाइन व्यवस्थापन शिर्षकमा ५ लाख ६५ हजार ३ सय २३ रुपैया खर्च गरेको छ।

वडा नम्बर १० को वडा कार्यालय झलारीले राहत वितरण शिर्षकमा ९ लाख ९४ हजार ३ सय ९३ रुपैया खर्च गरेको छ भने क्वारिण्टिन व्यवस्थापन शिर्षकमा ४ लाख ९० हजार खर्चगरी जम्मा १४ लाख ८४ हजार ३ सय ९३ रुपैया कोरोना व्यवस्थापन तथा रोकथामका लागि खर्च गरेको छ।

शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर ११ को कार्यालय कलुवापुर दिपनगरले राहत वितरण शिर्षकमा ४ लाख ९९ हजार ९ सय ५९ रुपैया खर्च गरेको छ भने क्वारिण्टाइन व्यवस्थापन शिर्षकमा १३ लाख ७२ हजार २ सय ३४ रुपैया खर्च गर्दै वडा कार्यालयले जम्मा १८ लाख ७२ हजार १ सय ९३ रुपैया खर्च गरेको छ।

शुक्लाफाटा नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ कालागौडिले राहत वितरण शिर्षकमा रु ८ लाख ६६ हजार ३ सय ६८ रुपैया र क्वारिण्टाइन व्यवस्थापन शिर्षकमा १८ लाख ३१ हजार ५ सय ६६ रुपैया सहित २६ लाख ९७ हजार ९ सय ३४ रुपैया खर्च गरेको छ। माथि उल्लेखित शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाका १२ ओटै वडा कार्यालयहरुले गरेको सम्पूर्ण खर्च २ करोड २३ लाख १८ हजार ६ सय ८३ रुपैया हुन् आउछ यो संगै शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाको कार्यालय बाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रमा भएको सम्पुर्ण खर्च ८७ लाख २४ हजार ९ सय २७ रुपैया ४० पैसा र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार बाट प्राप्त सहयोग मध्य २२ लाख ८८ हजार २ सय ५१ रुपैया गरि शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रको लागि रु ३ करोड ३३ लाख ३१ हजार ८ सय ६१ रुपैया ४० पैसा खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाका १२ ओटै वडा कार्यालय मध्य वडा नम्बर ५ को कार्यालय बनसमितिले कोरोना नियन्त्र तथा रोकथामका लागि ४० लाख २२ हजार ९ सय ९२ रुपैया खर्च गर्दै शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाको धेरै खर्च गर्ने वडा कार्यालय मानिएको छ भने सबै भन्दा कम खर्च रु ७ लाख ३० हजार ६२ रुपैया खर्च गर्दै शुक्लाफ़ाटा नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ को कार्यालय कसरौल नगरपालिकामै कम खर्च गर्ने वडा कार्यालयका रुपमा चिनिन आएको छ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.