गौरा पर्व कोरोना संक्रमणका बेला कसरी मनाउन उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छकृपया यस विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनुहोला हामी तपाईको विचारलाई शुक्लाफाटा समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ गौरा पर्व कोरोना संक्रमणका बेला कसरी मनाउन उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छकृपया यस विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनुहोला हामी तपाईको विचारलाई शुक्लाफाटा समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.