कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा सम्बन्धी मुद्धाहरु आनउेक्रम बढ्दै

रेखा कलौनी

कञ्चनपुर:फाल्गुन १२

 कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा सम्बन्धी मुद्धाहरु आनउेक्रम बढ्दै गएको पाइएको छ । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन १२ गतेसम्म ३४ वटा मुद्धाहरु दर्ता भएकामा सबैभन्दा बढी जग्गा सम्बन्धी मुद्धाहरु रहेका न्यायिक समितिले जनाएको छ । जग्गा सम्बन्धीका १५ वटा मुद्धाहरु परेकामा १४ वटा मेलमिलाप र एउटा प्रक्रियामा रहेको कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । कुल ३४ वटा मुद्धाहरु चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म आएकामा २१ वटा मुद्धाहरु मेलमिलाप भएका, ५ वटा मुद्धाहरु मेलमिलाप नभएका र ८ वटा मुद्धाहरु प्रक्रियामा रहेका न्यायिक समितिले जनाएको छ । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा पानीको कुलो सम्बन्धी ३ वटा मुद्धाहरु परेकामा ३ वटै प्रक्रियामा रहेका, सार्वजनिक बाटो खुलाई पाउ भन्ने विषयमा ५ वटा मुद्धाहरु परेकामा ३ वटा मेलमिलाप भएका र २ वटा प्रक्रियामा रहेका, सम्बन्ध विच्छेदको एउटा मुद्धा परेकोमा त्यो प्रक्रियामा रहेको, ५ वटा मुद्धाहरु पारिवारिक विवादका परेकामा २ वटा मेलमिलाप भइ सकेका र ३ वटा मेलमिलाप नभएका जनाइएको छ ।

  यस्तै घरेलु हिंशाका २ वटा मुद्धाहरु २ वटै मेलमिलाप नभएका, लेनदेन सम्बन्धी २ वटा मुद्धाहरु परेकामा एउटा मेलमिलाप भइ सकेको एउटा प्रक्रियामा रहेका र ज्याला मजदुरी दिलाई पाउँ भन्ने विषयमा एउटा मुद्धा परेकामा त्यो मेलमिलाप भइ सकेको कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा वेदकोट नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समिति कुल ५१ थान मुद्धा दर्ता भएकामध्ये ५१ थान नै मुद्धा फछ्यौट भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १९ मुद्दा दर्ता भएकामा १८ मुद्दा फर्छौट भएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ११ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जस मध्ये ९ मुद्दा फर्छौट भएका छन् । हाल सम्म वेदकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कुल ११५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.