बेदकोट नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय द्वारा आयोजित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि योजना तर्जुमा ,लैङ्गकि समानता तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम ।

बेदकोट नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय द्वारा आयोजित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका लागि योजना तर्जुमा ,लैङ्गकि समानता तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.