२०७७/०५/१२ गतेको सेतीकाली कार्यक्रममा गौरापर्ब , मन्दिर , बिबाहको अवसरमा सु.प. मा गाईने सगुन,फाग गायन मानमती (माधवी) बडू ज्यू सँग

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.